42 NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ. Jaartallen. 1843—1863. NAMEN DER PASTOORS. om zich zoo spoedig mogelijk naar Den Haag te begeven en aldaar bekend te maken dat hij als Pastoor van Den Haag den Heer Van der Sluis opvolgde, het welk de Heer Sem den 21 December kwam verrichten, en bezit nam van de Pastorie in het jaar 1820. Daar desniette genstaande nog geen opvolger van den Heer Sem in Gouda benoemd wasmoest deze wederom vertrekkendoch den 24 Januari 1821 kwam hij in Den Haag terug en verbleef daar als Pastoor.” Pastoor Sem overleed den 23 Januari 1843 als Deken van den Haag. Joannes Judocus Siegfried. Deze was voor zijn komst alhier Pastoor te Wassenaar. Hij overleed den 26 Aug. 1830. 18631864. Joannes Cornells Knoors. Overleden den 24 December 1864. 18641884. Joannes Jacobus Rioche. Voor zijne benoeming was hij Professor aan het groot Seminarie te Warmond. Onder dezen pas toor is de nieuwe kerk en pastorie in de Parkstraat gebouwd, en tengevolge daar van de statie in de Oude Molstraat opge heven. Bij die gelegenheid is ook de Hofkapel tegen een geldelijke vergoeding aan den staat overgedaan. Pastoor Rioche werd na den dood van Pastoor Eisen, in 1876, in diens plaats tot Deken van Den Haagen later ook tot Geheim-kamerheer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 145