44 KOMT ER NU IN RUSLAND EENS OM. Andeeas Caesareus. Joannes Schellinges Walterus Moulaet. Wilhelmus Fredericus Daelenooet. Door den afval de Juffrouw Idastraat nist geworden. ’s-Geavenhage. ’s Gravenhage geexa- gemelde Raad gepre- van dezen laatste is de statie in van Roomscli-Katlioliek Janse- De Provisioneele Raad van mineert hebbende liet request aan senteerd door Parnassins der Hoogduitsche Joodsclie gemeente alhierte kennen geevende dat het a/d Joodsche gemeente onder anderen volstrekt is verbooden om ge durende het Paaschfeest, hetwelk invald den 30 Maart tot den 3e April eenige andere spijze te gebruiken, dan ’t geen hun volgens de Wet is voorgeschreven, dat zij supplianten beducht zijn, dat geduurende dit hun feest, bij hun eenige Fransche troupen zullen worden gein- quartierd, welke geenzints verplicht zijn genoegen te neemen met die voorschreeve spijze, de Joodsche Natie het vieren van dit Feest onmoogelijk zoude maaken ten minste niet zonder zig aan groove zonde schuldig te maakenEn voort gelet op het verzoek bij ’tvoor- schreeven request gedaan, heeft bovengemelde raad de supplianten, geexcuseert van de Inquartiering der Fr. trouppes geduurende het vieren v/h Paaschf. van 30 'Maart tot 13 April 1795. (App. v. d. Mag. 25/3 1795.) Den Haag. R. NAAM- EN OPVOLGINGSLIJST, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 147