MEMORIE 1639. Opt Binnen-Hoff. VAN DE HUIJSEN VAN DE GRAEFFLICHEIJT IN 'S-pRA VENHAGE, De minute van dese is geregen op de liache van (de) apptn. de anno 1639. Suo loco et ordine aldaer. Het huijs daer Sijbilla de camenier van de princes in woont. Het huijs daer de poortier vant Binnen- hoff in woont. Het huijs daer de vrouw van Rummen in woont. Het huijs daer Gilles Pietersz Kiggelaer in woont. Het washuijs van sijn hoocheijt. J) XIII Boek van appointementen van de Rekenkamer, 1637 tot 1640, fol. CXLV Vso berustende in het Rijks-Archief te ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 151