49 van de Hoocheijt in woont. 4 Op het Bnijtenlioff. De gevangenpoort. Het huijs daer Allert Claessen Smit in woont. Het Valckhoff. Het huijs daer den Houfsmit van sijn Hoocheijt in woont. Het huijs daer den Stalmeester van zijn Hoocheijt in woont. Het huijs daer de spoormaecker van zijn van sijn Het huijs daer Langenhoven in woont uijtgesondert de Gamer daer de Generaels van de Munte in besoingneren. Het huijs daer de erfgenamen deurwr. Hanneman in woonen. Het huijs daer den Backer hoocheijt in woont. Het huijs daer den deurwr. Geubel in woont. De Casteleijnie. Hethuijs daer den deurwr. Verhaer in woont. Het huijs daer den Camerlingh Lannoij in woont. Het huijs daer de contrerolleur Beaufort in woont. De Gamer daer Hanneman de eleermaker van sijn hoochf. in woont. Het huijs daer den poortier van het loogijs van zijn hoocheijt in woont. Het huijs daer de Camerling Abraham Hollaerts in woont. MEMORIE VAN DE HUIJSEN VAN DE GRAEFFMCHEIJT. Is in den Ho ogen Raet gecomprehen- deert. Nu het huijs bij den heere AVider- holt getimmert. Vercocht aen den Burgemr. Doedijns. Nu het huijs daer de procureur Cop ra oijer in woont. Is ten dele de griffie van haer Ho: Mo: 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 152