Bosch. 50 MEMORIE VAN DE HUIJSEN VAN DE GRAEFFLICHEIJT. dertich. Endt. Vercocht aen den contrerolleurNoor- witz. uts. Het liuijs daer den Brantm'-. Florij in woont. Het liuijs daer Pr. Cornelissen Timmerman in woont. Het liuijs op den Dennewech daer Hen drick de Valckenier in woont. Het liuijs daer Willem van Cats in woont. Het liuijs daer Leendert Jeroenen in woont. Het huijsken in de Coecamp daer Wij- nant in woont. (x) Vermoedelijk eene „vrouwe of vrij vrouwe uit het geslacht van Merode, misschien de moeder of echtgenoot van Johan Vrijheer van Merode, lieer van Hummen, wien 5 Dec. 1644 commissie verleend werd tot Commandeur van Ravestein. Die van de reeckeningen des Graefflicheijts van Hollandt, lasten ende ordonneren den contrerolleur van den Hove, Johan Kiggelaer sorge te dragen ende wel toe te sien dat voortaen in des Graeffliclieijts huijsen liijer vooren geroert egeene reparation tot laste van de voorssGraefflt. meer en werden gedaen belialven in ’t liuijs daerdaer de vrouwe van Runnen in woontItem liet washuijs van sijne Hooclieijt, nocli de Camere daer de Generaelen van de Munte in besoingneren mitsgaders de Voorpoort, ende het Valckhoff van den Hove, mettet liuijs daer de Stalnir. van zijn Hooclieijt in woont, waernaer de voorss. Contrerolleur hem precise sal hebben te reguleren. Actum ten Burele van de Camere van de Reeckenin(gen) in den Hage den twintichsten Meij A» XVIC negen en i' Den Haag. W. v. d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 153