lil 1 IL Kersber- Oosterwijk ïfhlil EEN TROUWBOEK R. K. Kerk in de Juffr, Idastraat te ’s-Gravenhage, LOOPENDE VAN 10 Januari 1790—8 Juni 1809. Matrimonio juncti. 1790. 10 Jan. Petrus van WijkFrancisca van Anraadt; testesJohannes v. WijkWilhelmina Rotteveelparentes sponti contraxerunt Supradicti coram Magistrata. 1789 Nov. (post, renov. S: S: Oleoruni (factam 18Maji) 21 Nov. Jacobus van Wijk, Cornelia van gen. testes: coetus fidelium. 1791. 27 Feb. Jacobus Allebeé Barbara v. testes coetus fidelium. Catalogus eorum Qui Matrimonio juncti sunt me Parocho A Kabout. De Oud-Roomsche Klerezy. VAN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 159