58 EEN TROUWBOEK ENZ. M. G. WILDEMAN. Den Burger President van de Municipaliteit van ’s Hage. Den Haag. Broederschap Uit naam van ’t Conimitté Militair (get.) A. Rittner. R. 1807. 3 Nov. (post, renov. S S: 01: fact. 22 Maji 1807. Theodorus van DamElisabeth Verhey (parochia Ryswykii.) testes coetus fidelium. DEN HAAG FRANSCH GEWORDEN. „Burger President. Uit naam van’t Committé Militair van Holland word UEd. verzogt te bewerkstelligen dat heeden namiddag drie uuren, ses uuren en agt uuren na het hooren van een canonschot het klokkenspel speele ieder maal een uur lang, en dat de rlagge op den Toren om drie uuren moet zijn omgedraayt, zo, dat het roode boven zij en het blaue onder." ’s Hage 30 May 1795.” 1808 1809. (post, renov. S: S: 01: fact. 31 Maji 1808.) 15 Aprilis Wynandus Brons, Joanna Wilhelmina Horning. testes Anna Buurman etc. contr coram Magistr. 21 Junii 1807. 8 Junii. Leonardus van Oosterwijck, Clara Berg- huys. testes Cornelia et Anna Buurman etc. (Contractcoram Magistr. 15 Novem- bris 1807. Medegedeeld door ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 161