1368-1369. HOE ’S-GRAVENHAGE EEN MOLEN RIJKER WORDT. Onder de tegenwoordige gemeente Duivendijke,eiland Schouwen, behoort het ten noorden daaraan gelegen Bridorper-Ambachtmet zijn gehucht of dorp Bridorpe in de volkstaal Briepe, aldus genoemd naar het ver ouderd woord briedendat koken of brouwen zeggen wil, dus Brouwersdorp. Het water de Duveneedat gezegd ambacht een maal scheidde van het eigenlijk Schouwenwas door ontstane verlanding rijp tot indijking’t geen werd bewerkstelligd door Pieter Nobel en zijn broeder Ser Klaas kinderenzoodat het dorp of gehucht nu geene gemeenschap met eenig vaarwater meer had. Genoemde indijkers wilden echter een haven aanleggen met een dorp en boden den Zeeuwschen Graaf voor het octrooi tot die graving der haven en stichting van het dorp waarbij zij ongetwijfeld eenige v.oordeelen voor zich zelven zullen bedongen hebbende helft aan der baten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 162