HOE ’s-GEAVENHAGE EEN MOLEN RIJKER WORDT. 62 ’t geen er te Brouwershaven alrehande foreijne ptijen bij FRED. GALAND. alrehande foreyne zou „buitengewone het dorp kreeg behoefte aan te veel was. Door afstand van het te veele aan den geenen die te weinig heeft, zijn beide geholpen. Zoo althans lezen wij in de rekening van den rentmeester lienghaer Willemanszone (yaxi Weldamme of van Cats?) „oi’er al Zeeland", d. is over geheel Zeeland of Zeeland Beoos ten- en Bewesten Schelde loopende van Maert 1368 tot April 1369dat Brouwershaven afstondwat ’s-Gra- venhage gaarne ontving, n. 1. dat te Brouwershaven de Graaflijke windkorenmolen werd af gebroken om te ’s Gravenhage weder te worden opgezet. Onder de verschillende posten dan dier rekening lezen wij onder de uitgaven van partijen of zoo men nu zeggen uitgaven” Item wtghegheven van Reingher Willemanssone. Item coste die oude mole die tot bronwershavene plach te stane ende mè(n) of brac eh in den Haghe voerde; eerst dat die mole coste van den moelewerve te bringhene ter havene en daer te scepene xxxiij S gr.item Han Margher van der mole te voeren van brouwershave tot Sciedame xxiij S gr.; item van alrehande reepen daer men thout tot brouwershavene te scepe mede brochte ende mede scepede iij S gr.; comt te gader iij gr. Het is mij niet gelukt iets te weten te komen over het vervoer van den molen van Schiedam naar ’s-Gra- venhage, en waar die molen in de laatste plaats werd opgericht. den Hage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 165