AMBTEN IN DE FAMILIE. Een eigenaardig voorbeeld van wat Jonkheer Jacob de Witte van Citters in zijne studie Contracten van correspondentien enz. ambtsbejag noemtgeven een paar archiefstukken uit ongeveer het midden der 17e eeuw. In eene „memorie”2) schrijft P au wel van Lanschot: „ben ick op 2 December 1631 op het fort Sgraven- weert gecomen metter woon.” Hij bekleedde de functie van „Gommis van de Ammunitie en de Vivres” op dat fort. Deze Pauwel werd door het springen van een stuk geschut gedood, en nu staat er op 26 Juni 1634 in dezelfde „Memorie” te lezen: „Ben ick Willem van Lanschot Gommis geworden in mijn broeder Pouwel van Lanschot plaetse.” Ook deze Willem van Lanschot stierf. In Septem ber 1644 wordt zijne weduwe genoemd. Hij werd ech- ’s-Gravenhage, 1873. -) Deze „Memorie”, tevens een soort geslachtslijst, is afgedrukt in „c7e Nederlandsche Leeuw" van 1891.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 166