i I =7^2] ISsE= I HET DOOPBOEK VAN DE KAPEL VAN EIK-EN-DUINEN LOOPENDE VAN 1080 tot en niet 1781 Medegedeeld door M. G. WILDEMAN. I. 1690—1695. De kapel van Eik-en-Duinenwaarvan zicli nog steeds een gedeelte verheft op de particuliere begraaf plaats onder Loosduinen, was gewyd aan de M. Maria en gesticht door Graaf Willem III van Henegouwen (13041337.) Des anderen daags van jaardag 1326 gaf de Graaf de kapel aan den abt van Middelburg: ome trouwen dienst die dese voirseyde abt ghe.daen heeft en noch doen salen ome dat wy willen dattet ene pchiekerke worde.” Hij schonk daarom „onse- capelrie De hoofdinhoud der inleiding ben ik verschuldigd aan den WelEerw. ZeerGeleerden Heer L. J. J. Hageraats, professor aan het Seminarie Hageveld te Voorhout, wien ik nogmaals openlijk mijn dank betuig. W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 169