69 16 90. HET DOOPBOEK VAN DE KAPEL VAN EIK-EN-DUINEN. 4 Maji. 29 Sept. 10 Oct. willem arisze van Wouwen 20 Dec. Pieter van der Klucht en leuwe. pclaas willem- den Aartsbisschop der Jansenisten de vaste goederen der Statie voor /'3800 verkocht. (Zie Handb. der R. K. Eeredienst, bl. 226). Uit het doopboekwaarvan het afschrift volgt, bleek mij, dat W. Steger in 1748, Petrus Fobelets in 1743, en A. Vermeulen in 1778, pastoors te Eik-en-Duinen waren NOMINA BAPTIZATORUM AB ANNO 1690 IN PAROCHIA ’T EYKENDUYNE. Corneliad. van Willem Arisse Hoogeboom en Meynsje Jans, p Job Cornelisse. mRusje Jans. Caecilia, d. van Cornelis decker en Maria 4 Maji. Lansheer pet m(vacat) In margine staat obiit A°. 1691. Hubertuss. van Rijn huybertze en geertje 31 Maji. claes; p: douwe Rijns, (bap. A. de Graaf.) Gerarduss. van philippus arisse Bom en Aeltje Aris. paris bommneeltje Leen- ders (bapa A. de Graaf.) Nicolauss. van Cornelia Claes van semleuntje Roos. Anna, d. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 172