73 HET DOOPBOEK VAN DE KAPEL VAN EIK-EN-DUINEN. van willem arisze van wouwen 12 Jan. machtelt pie- 11 mey. 21 Juny. leuwe 27 Juny. 5 nov. nov. 5 Jan. marytje 5 febr. en leentje Adrianus, s. geertje jacobs halfwassenaer. pjacob arisse van wouw, m: annetje aris van wouw (in margine staat obiit 21.) t Laurentiuss. van pieter cornelisze van der 25 febr. klucht, en Cornelia claes van leuwe. p. jan leuwe en cornelia cornelis van der klucht. Anna, d. van gerrit claasse en ters p: maerte claesse. m: barbara dirckx. Nicolaii, d. van maerte pieters van Campen 1 Junij. en cornelia jacobs Oosthooren, p: hendrix rochusse van der Lely. m luentje jans gerdyn. Mariad. van jacob willemse van son en jannetje michiels. p: adam willemse van son m: michielse willems van son. Jacobus, s. van willem willems van en leentje jacobs. p gerrit jacobse jacobs. Quirinuss. van paulus kryne van der meer en marytje clase van noort. p. theunis kryns. m claesse corneliss. Corneliuss. van willem claesse van lueuwe 23 en marytje theuniss van der Smael. p arent theunisse. mneeltje theunis. 1695. Cornelius, s. van jacob cornelisse olyrok en willemyntje cornelis van boeme. p. cornelis cornelisse. m willempje cornelis. obiit sequ ent! anno. Adriana, d. van thuenis davidde en leenders van der voort, pmaerte leenderse en marytje leenders van der voort.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 176