76 EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEli 17e EEUW. Heden echter was haar man niet de tijding thuis gekomen van de wachtdat hij binnen weinige dagen met de troepen scheep zou gaanen zich gereed moest .houden om daartoe naar een der zeehavens te marcheeren. Hoe vriéndelijk liet zonnetje ook scheenen speelsch en dartel als het is, door de in lood gevatte ruitjes naar binnen drong, in de harten van man en vrouw was het donker en vol schaduw. Had immers Cornelia hem niet kort te vorenmet een blos op het gelaat, kond gedaan, dat zij aan het kindergoed moest denken, en wat hadden zij samen op dat vooruitzicht geen luchtkasteelen gebouwd! En nu lagen al die kleine en grootere plannen voor goed in duigen. Want wie kon hun voorspellendat La Roy, eenmaal ten oorlog uitgetrokken op het tijdstip dat zijn vrouw moeder werdterug zou zijnen haar kon hij staan in het moeilijke oogenblikwie kon zeggendat hij zelf' wel ooit zou terugkeeren? Wel trachtte de moeder van Cornelia haar dochter en haar schoonzoon gerust te stellen of moed in te sprekenal kostte dit haar zelve een ongekende zelf verloochening maar het middagmaal smaakte minder dan andersen de bierkroes moest telkens worden gevuld met het dunne bierom de spijzen gemakkelijk naar binnen te doen glijden. Als een loopend vuur ging het op de Geest rond dat Pieter naar Hellevoetsluis op marsch moest, en daar scheep zou gaan. Waarheen Men wist het niet. Men vroegmen raaddemaar niemand kon het zeggenen zelfs de bode van den Magistraathet orakel van het Duvéls- lioeekie, zooals het slop genaamd was, waarin de woning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 179