82 EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEK 17e EEUW. met hun fraaie uniformenniet onwelkom. Trouwens een Garde tot vrijer te hebbengold toen zooveel als nu een grenadier of huzaar. Pieter La Roy kwamzag en overwonen niet lang duurde hetof in den trouwlegger op het Raadhuis waarin het afkondigen, het „gaan” der gebodenwerd aangeteekendstond te lezen: Pierre La Royjongman .uit Fontaine uyt 't Canton van Bern in Switserland „Sold* onder de compc Gardes van Syn Hoocht, geleyt „werdende by d’Hr Lt. Collonel Boham, met Cornelia „van der Poll, jonge dochter, geboortigh alhierbeyde „wonende alhier”, terwijl in de GrooteKlooster en Nieuwe Kerken op de drie volgende Zondagen eveneens de afkondiging geschiedde. Het groenmaken zoowel als de bruiloft verdreven alle mogelijk verdriet en geldelijke aangelegenhedenmaar toen die feesten achter den rug warenkwamen ook de naweeën en zorgenen toen ten laatste het vertrek ten oorlog van Pieter La Roy zekerheid was geworden en zijn uitrusting moest worden in orde gebrachttoen deden zich allerlei schrikbeelden open kregen Wees- meesteren herhaalde verzoekenom op de Weeskamer te mogen lichten kleine sommen in mindering van het gedeelte kapitaaldat Cornelia toekwam. Bovendien moest voor de luiermand gezorgd worden en hoewel moeder Van der Poll zooveel mogelijk bijsprong, met alles wat zij nog van kindergoed bewaard had klommen de- uitgaven toch aanzienlijk. Nu gaf de brief van Pieter, hoe gewenscht ook, toch een heele teleurstelling. Geld van zijn gage zond hij nieten hij kon dat ook niet zendendoch in een postcriptum in den brief gaf hij aan zijn schoonmoeder volmachtals manen zooals men in die dagen zeide

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 185