85 de washeeft zich de Westminster- de richting van EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEK 17>' EEUW. De ochtendnevelen zijn nog slechts een paar uren weggevaagdhet hlauw des Hemels is mat getinten verliest zich aan den geelwitten horizont. Toch evenwel zijn reeds duizenden op de been. Op de Teems bewegen zich grootere en kleinere roeibootenwier doel is Westminster bridge. De fre gatten en driemasters zijn opgetuigd en hunne beman ningen steken in het Zondagspak. Vlaggen en wimpels klapperen en wapperen bij den Hinken bries, die ook de wateren van de Teems beroerten zoowel de zee- kasteelen als de kleine vaartuigendoet wiegen en dansen op den vloed. Langs de kaden vliegen de karossen af en aan. De adel en de ridderschap, rijk in hun gala- gewaden gedost, spoeden zich naar het Parlements gebouw. De troepen komen in het geweer, tamboers en trompetters gaan vooraf, en hun geroffel en muziek, plant zich voort in de ijle luchtdringt door tot in de verst verwijderde buurtenen wekt duizenden Londenaars opom woning en bedrijf te verlaten en getuige te zijn van de grootsche plechtigheid die zoo straks zal plaats grijpen. De klokken van den Westminster hebben het uur van 7 aangekondigd. Nauwelijks weerklinkt de laatste slagen trillen de tonen nog verver in de ronde of al de klokken der kerken en gebouwen zetten zich in beweging en vergezelschappen het dof dreunen van het kanon van de galeien en linieschepen die in de Teems voor anker liggen. Voor zoover er gelegenheid toe de groote menigte samengepakt op Bridge, of beweegt zij zich in d

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 188