86 EEN HAA.GSCH BINNENHUISJE DER 17° EEUW. een aanvang Waterloo-bridgeaan de overzijde van Whitehall. Willem Hendrikde derde Prins van Oranjeen zijn gemalin Maria van Engeland, zouden heden als Koning en Koningin van Engeland gekroond worden. Daartoe was men in het Paleis van Whitehall, dat herbouwd werd, nadat het in 1695 bijna geheel werd in de asch gelegdook reeds vroeg in de weer geweest. Precies te 7 uur verlaten hun Hoogheden de door hen bewoonde vertrekken en dalen langs de kleine trappen, aan -de rivierzijde, naar buiten, om in den „zeèr rijkelijk opgepronkte Bark”, die gereed ligt, plaats te nemen. De Prinsbiedt zijn Gemalinmet al de hoffelijk heid hem eigende handen terwijl een luid hoerah en hoezeeder nieuwsgierige bevolking aan de over zijde, tot het Vorstenpaar doordringt, wuift Oranje met zijn gepluimde baret, en neigt de Prinses- Koninginneonder het uitspreiden van den sierlijk gesneden ivoren waaierals wilde zij zich voor den koelen morgenwind beschermen. Dan verdwijnen zij in het Paviljoen. De tocht duurt slechts enkele oogenblikken. Rappe handen van een twaalftal roeierster weers zijden doen „de Bark” vliegen over den helderen stroom en wanneer het Parlementshuis in ’t gezicht is, doet de stuurman het vaartuig wendenen stappen de Prins en de Prinses weder aan land. De eigenlijke plechtigheid zal nu nemen. „Na een weinig rustens,” in een der kamers van het Hoogerhuis, „het Princen Logement” genaamd, trad de Adel en de Ridderschap de Groote Zaal binnen waarheen zich toen ook hun Hoogheden begaven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 189