87 Harriot Hijde„ondersteund van Bristolen terzijde deszelfs van het de Abdijkerk. Maria. troonhemelgedragen door EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEB 17c EEUW. De eerstenhadden zich met de Edelen van zijn Majesteyts kamer,” verzameld in het „Hof der Ver zoekschriften.” „Tot meerder luister van de Stacy waren 68 Ridders van de H. Drievuldigheid, anders Ridders van't Bath 6 Gravenen even zooveel Barons aangesteld.” Toen allen den Prins en de Prinses omringden, werden hunne Hoogheden „met de Koninglijke Tabbaar den van Carmozijn-Fulpmet kostelijke Hermijne Vel len gevoerdomhangen.” „De Zw.aarden en Spooren, de Kroonen en andere Regaliën,” werden aan hunne Majesteiten overgegeven, en door hen in handen gesteld van de Heerentot het dragen er van verkozen. Daarna formeerde zich de stoet. Het was inmiddels 10 uur geworden. Blauw laken was gespreid van het Hof Parlementdoor de Kingstreettot aan Het middelpunt vormden Willem en Zij gingen onder een zestien Baronnen. De Koningin was gehuld in den karmozijnen fluweelen tabbaard of mantel: „op haar hootd een Cirkel van by naar onwaardeerlijke stofte;” haar sleep werd opgehouden door de Hertogin van Somerset omstuwd van de Dames Elisabeth PauletDiana Verre Elizabeth Clavendischen door den Lord Bisschop Loon-trekkende Edelluiden.' De Koning was eveneens omhangen door den man tel een muts van karmozijn fluweel dekte 't hoofd deze muts was met bont gevoerd, „en met Ermijnen gespikkeld.” Zijne Majesteit had den grooten „Halsband”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 190