92 menigte. gelukkig; anderen vreesden en ontweken het gejoel den volgenden dag liooge toch blijde niet het uiterste er één onder ’t te grabbel EEN UAAGSC'H BINNENHUISJE DER 17° EEUW. de Koningin van lijke zetels geleid. Het zwaard werd overhandigd. De scepters en kronen werden hen in de hand gegeven en op het hoofd gedrukt. De zalving had plaats. Daar ging een juichtoon op van het volk in de kerkdoor de openstaande deuren drong die toon naar buiten nadat zij zich in de breede en hooge tempelbogen had voortgeplant, en bereikte het oor der menigte, die saamgepakt stond om zoo straks den terugtocht wederom te aanschouwen. Een eindeloos jubelen begeleidde het geluid van tamboers en trompetters onderwijl het geschut donderde en de klokken dreunden. De kroning van den Koning en Engeland had plaats gehad. De Bisschoppen, en na hen de andere geestelijken, brachten het Koninklijke paar hunne huldedoor den Koning en de Koningin beiden op den linkerwang te kussen. Er was nu beweginggolving gekomen in die groote menschenmassadie ter kerkdeure uitvlood maar eensklaps houdt zij weder standhet wordt een dringen, een wringen, een bukken grijpen en vangen, waarbij men zich afvroeg of er niet enkelen zouden worden doodgedruktof niet velen met gebroken beenen of armen zouden nedervallende Schatbewaarder van ’s Konings Huis strooide de penningen ter gedachtenis der kroning onder de Ieder trachtte een penning machtig te worden. Sommigen waren zoo in het gedrang om te komen en gewoel. Zij besteedden er prijzen voormaar waren te hebben gewaagd om gooiente bemachtigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 195