95 Groentedaar de EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEK 17e EEUW. des avonds bulderden onophoudelijk, onder het op wekkend klokgeluialdaar 25 kanonnen. „De drie eerste gelederen van iedere compagnie Burgers, sterk omtrent 160 man, alle Musquetiers”, verzamelden zich onder hunne „Hooftmans” op de Groenmarkt, trokken naar het Stadhuis„deden eenige lossingen"’, en gingen van daar naar den Vijverberg waar zij andermaal „lossingen"’ deden. Ter zijde van het Eilandje (zwanenhuis) werden op een groote stellage in den Vijver door majoor Van der Mijl, van wege de Staten van Holland, „vertoond de namen van William en Maria, Rex en Regina, Koning en Koningindoor malkander gevlogtenmet de Koninklijke Kroon daar bovenin kristal vuur Pyramiden van 25 voet hoogen haare Predestallen waarop de wapenen van Engeland Frankrijk Schotland en Yrland. Op de 2 zijden der Pyramiden vertoonde zig een staande Leeuw, met de wapenen der Steden van Holland. Rondom de stellage zag men vuurpylen, mortiers, byzwermersen andere verscheide licht-kogels en fonteinvuuren ettelyke kokerselk met 50 vuur- pylenaardignevens meer vuurwerk op het water spelende.” Ook op het Buitenhof' praalde een „Arke Trium- phaal” met keur van opschriften dragende de verschil lende wapens en met zinnebeeldige voorstellingen van de Voorzichtigheid, van de Wijsheid, van de Gerech tigheid en van den Tijd. „Ter weerszijden Festoenen van Wijn uit liep.” Vrij Wijn dus' op het Buitenhof' voor den volke van „die Haghe”; maar er was ook voor den aanzien lijken man en vrouw gezorgd: „De Raden van Zijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 198