98 aan het werk. Burgemeesters EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEK 17e EEUW. een paar kousen van een paar schoenen voor het nayen van 14 elle linde tot 4 hemde van 14 stuiver de el kompt an linde voor 9 gulden 16 stuvers noch 7 elle laecke sercy de el tot 1 gulden 5 stuivers kompt op 8 gulden 15 stuivers voor de voering van de mantel 3 voor het niaecke van de mantel met galon en sy 1 gulden 10 stuivers voor 2 slooven komt niaecke en bant 2 gulden 8 stuivers 36 van 36 de hemde 1 gulden .4 30 gulden 5 stuivers voor re- Somma Weesmeesteren hielpen het arme huisgezin, zoo verre zij dit volgens hunne ordonnantiën en glementen konden doennaar vermogenmaar eene vermindering van het onder hen berustende kapitaal, deed eveneens de renten afnemenen bracht dat huisgezin nader tot den bedelstaf. Zoon Cornells ging onder dienst. Tot „syn noot- saackelycke behoefte” werd hem 14 gulden uitgekeerd. Al spoedig vinden we hem dan ook terug „in ’t Hollants kampement onder de Brins Sercklaas Till aan de Kogelet bij Naamuer.” Is eenmaal de gelukszon aan het tanendan daalt zij doorgaans hoe langer hoe meer. De jongste zoon Nicolaas moest ook Dit blijkt ten minste uit een schrijven van van 's-Gravenhage waarin zijgeëxamineerd hebbende de requeste .by ofte van wege Nicolaes van der Pol aen haer Edel Achtb. gepresenteertomme redenen in deselve requeste vermeitende andere haer daertoe

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 201