101 Pieter La Roy, Port. Sito. „te behandigen aen Kornelya Laroey woont in duvelshoeck achter de haegsmit op de Geest tot Schravenhage. EEN HAAGSCH BINNENHUISJE DEB 17c jjEUW. groote heerlyckheidt hetwelck wel hondert guide waert was om te zien voor degene die ’t geldt hadde ende het is myn van herte leetdat ick u geen gelt en kan stueresy beloove ons veelmaer sy geve ons nietmaer de spraeck die gaetals dat wy een vereert (vereering) sulle krygemaer wij hebbent noch niet. „Hiermede wil ick u Godt in genade bevele ende hoopdat de groote Godt ons met gesontheyt bij mal kander sal late koome en dat wij malkander met vreugde sulle omhelse. Hiermede wensch ick u myn alderliefste huysvrou hondert dusent goede nachten moedersuster en broedersen alle goede vriendeick wens haer allemael hondert dusent goede nacht en Dirck van Pluemwyck die doet u dusent goede nacht sechgeby myn u lieve getrouwe man Geschreven tot Londe de 15 April 1689.” De brief had ongeveer een uur zwoegens gekost. Nu werd het papier zoodanig gevouwen, dat de sluiting mogelijk wasen het geheim van den inhoud ongeschonden bleef. Daarna schreef Pieter, met eene verluchting, het volgende adres

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 204