GENERAAL LAZARE HOCHE IN ’S-GR AVENHAGE GEHULDIGD. Translaat van Een Missive van den Commandant Alexandre Gaillard aan de Municipaliteit van den Hage gc- sondo den 18 October 1797 gesteld in handen van het Committé van Fabricagie om de nodige Executie daar aan te gceven. Extra ordinaire vergadering van ’t Committé van Fabricagie. Donderdag den IS) October 1797. BURGERSIk heb de eer U te verwittigedat in de gevolgen de beveelen door het bestuur gegeeven, de opperbevelhebber van dit Leger zijne orderes kenbaar ge maakt heeft, om aanstaande Zaturdag den 30(21) deezer, plechtiglijk een uytvaart te vieren ter gedagtenisse van wijlen den generaal Hoche welke de Vreede in de Ven dee hersteld heeft, en opperbevelhebber van de Leegers van de Sambre en Maas en den Rhijn en Moesel; in het ontwerp tot het uytvoeren deeser Lijkplechtigheid van hetwelk gijl, kennis zult hebben is bepaalt, dat alle personenhij zij Burgers of Militairenwelke de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 219