H O U ID. I a. '18. 10. ’s-Gravenhage op AV. 48. eens om Lijkschouw 10. 22. J. 4. 22. 24. 1. 2. 3. 5. Kalender Officieele Opgaven Naamlijst der Burgemeesters sedert 17591779 Bevolkingsstatistiek van ’s-Gravenhage op 31 December 1889 i.xvn. Officieele stukken der vereeniging„Die Haghe”. Statuten Huishoudelijk reglement Verslag Bibliotheek Ledenlijst A. .1. Servaas van Rooyen, Schrijf toch niet ’s-Hage. Inteekenbiljet, enz P. Zwart. Aan de Vereeniging „Die Haghe”. Een Manusje van alles De H aagsche Musea I. Het Gemeente-Museummet portret en plaat II. Het Koninklijk Kabinet van Schilderijenmet plaat. Dr. R. Krul. Het Jacoba-Priëel, folkloristische studie ’s-Gravenhage als geslachtsnaam P. Zwart Naam- en Opvolgingslijst der Eerw. Heeren Pastoors van de St. Jacobs-parochie te ’s-Gravenhage Komt er nu in Rusland A. J. Servaas van Rooyen. De Kaatsbanen beperkt van der Endt. Memorie van de Huysen van de Graefflicheyt in ’s-Gravenhage 23. 44. 45. 47. Bladz. vn. XXIII. van ’s-Gravenhage, XXX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 224