II 51 65. G6. 113 120. 59. G3. 56. 58. VERBETERING. Op blad. 112, 5e regel v. o. staat: volck, lees bouck. Bladz. Dn. E. H. Groenman. De Hoogere Burgerschool met vijfjarigen Cursus voor Jongens te ’s-Gra venhage, sedert hare oprichting in 1865 M. G. Wildeman. Een trouwboek van de R.K. Kerk in de Juffr. Idastraat te ’s-Gravenhage, loopende van 10 Jan. 17908 Juni 1809. Den Haag fransch geworden Fred. Galand. Hoe ’s-Gravenhage een molen rijker wordt 1368 -1369 van Rooyen. Ambten in de familie, een Predikant uit Phi- A. J. Servaas Huwelijksinzegening door ladelphia M. G. Wildeman. Het Doopboek van de Kapel van Eik-en-Duinen 16901695 A. J. Servaas van Rooyen. Een Haagsch bin nenhuisje der 17e eeuw75. De Haagsche Brandweer 105. Wie er nog aan twijfelen mocht112. W. van der Endt. Conditiën ende voorwaerden enz.: palmaliebaen in ’thosch van den Haghe. Nog eens „Kunstliefde spaart geen vlijt” .115. W. van der Endt. Generaal Lazare Hoclie, in ’s-Gravenhage gehuldigd116. Drie schoone soete ende bequame dochterkens verdroncken119. In de Luthersche kerk begraven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 225