MfAiOT VAN W. C. WAM D®H LA AM, BLOEMIST, HOFLEVERANCIER. HorlogiëuPendules. Regulateurs, Klokken, Wekkers, enz. llicliel feeren en James-Jleiiiontoirs, van af f 6.50. Lage prijzen. J. M. J. VERKERK, Horloger, PARKSTRAAT JST<>. 91. TELEPHOON No. 160. Versieringen met planten. Vertegenwoordiger der Firma F. .1. MOERKOERT te Utrecht in kunstmatige rotswerken. Verzendingen naar Binnen- en Buitenland. Ruime Ireusse. GROOTE SORTEERING AMERIKAANSCHE WALTHAM WATCHES. SPECIAAL ATELIER VOOR REPARATIES AAN ALLE SOORTEN VAN UUR WERKEN, SPEELDOOZEN, ENZ- 2 jaar garantie. VOS DN T TUINSTRAAT, over liet Hote-t d»s Hides. Levering van BouquettenCorbeilles en Kransen voor verschillende gelegenheden. ZAAD- EN BLOEMBOLLENHANDEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 226