1 1 1 Den Haaj;^x BOBBgïH!» ■'keveren van bloemen, -eg- 31 HOFSPUI 31- Vervaardigen van TUINSIERADEN, KRANZEN enz. Kappus-, g* Tand-, Toilet- en Medicinaal Zeepen en Z 2 Odeurs, enz. enz. S Zeemleder, Touw- en Borstelwerk. De Echte Urbanus- en Slijmpillen. RB. PP. Bénédictin’s Poudre Dentrifice el Pasta, m Stark’s, Ekelaars’ en Doder Browns Tand, Poe ders en Mondwaters. Pears’, Ekelaars’, Boldoot’s, Mousson-, 7' Tand-, Toilet- en Medicinaal Zeepen en Odeurs, enz. enz. De echte Zanos Lucifers d 10 ets. per pak. Was- en Windlucifers van BRYANT MATS. Gutta-Percha Slangen voor Gas- en Water leiding en Kinderflesschen. Chemicaliën, Verfwaren en alle soorten van Kwasten, Penseelen, Toilet-en Werksponsen. J PRINS HENDRIKSTRAAT 97. 0 TASMANSTRAAT, veren van A o T X 2* K E. 5 •g NieuwDe Eeuwigdurende Vuurmaker, verkrijgbaar bij jg S. M. VAN VRIESLAND Mz. 2 H bij de halte van de stoomtram,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 228