Brood- en Beschuit- bakkerij, -M: jpqfspui 82, t Nederlandse!) Effecten- en Wisselkantoor, ’s HAGE, Spuistraat 54. ~s aaQaQ&QaaaaoaaaoooQaQ'Q-QQQQaa&aaaaaaaaQQQ FILIAAL Hoofdkantoor AMSTERDAMKalverstraat 121. Speciaal Administratiekantoor voor liet nazien van alle nitlootbare Fondsen en Loten. Zie tarief fol. 3. 3 3 3 a 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 3 3 0 5» 0 t, fc- ©L VAN HET Koop en verkoop van Effecten en Premie-loten desverkiezende met onmiddel- lijke afrekening Beursorders voor fondsen onder 30 pCt. 1/16 pCt., boven 30 pCt. 1/8 pCt. provisie. Speculatieorders en tijdaffaires tegen de voordeeligste conditiën. Orders tot aan- en verkoop van Europeesche Staatsfondsen worden zooveel mogelijk tot den middenkoers uitgevoerd. Inwisselen van Coupons en vreemde Muntspeciën. Buitenlandsche Coupons worden met agio uitbetaald. Premiënorders worden voordeeligst geëffectueerd. Beleening van Effecten en Premieloten, sluiten van Prolongation en Hy potheken, uitzetten van gelden voor derden, tegen de gewone beursusantiën. Nazien van loten voor cliënten gratis. De nummers worden in een register bij ons ingeschreven, en bij eventueels uitlating de eigenaven onmiddellijk daarvan iu kennis gesteld. Aan- en verkoop vau Serieloten tot de voordeeligste prijzen. Certificaten van Premieloten voor elke trekking verkrijgbaar, alsmede steeds eene groote collectie origineele zoowel rente- als niet rentegevende Loten ten onzen kantore aanwezig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 237