W. F. NOLLÉE, Photograph™, Encaorenènten enz. ERVE J. VAN DEN BERGH KOFFIE en THEEHANDEL Papier en Kunsthandel. Teekenbehoeften, Schilder- en ’SGRAVENHAGE. Magazijn van Wilhelmina Galerij 4. 9, Nieuwstraat 9, HAAG. (Holland.) Zuivere JAVA KOFFIE van goede tot de meest fijne qualiteit. DE FIJNSTE CHINA-THEËN, verpakt desverkiezend in bussen a 120. 140. 150 ets. en hooger per !/2 Kilo. Dagelijksche verzending per Post tegen Rembours. Monsters en Prijscouranten zijn op aanvrage verkrijgbaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 238