P. M. TAMSON, 3nstrumentniaf er tj Gereedschap Huisvlijt. Electriciteit. Barometers. Glaswerk Caoutchouc Soxlets. Brillen. Wegers Bascules. Photografle. METALLURGIE. STOOMSLIJPINRICHTING. ELECT LICIT EI T. ETS Teekenbehoeften. Passerdoozen Leermiddelen voor liefhebbers en werklieden van alle beroepen. Gereedschappen enz. in uitgebreide sorteering. Telefonen, Microfonen, Kabels, Draad, Bellen, Telegrafen, Contacten, Ele menten. voor chemie- peilglazen, stopflesschen. voor verpakking, gas-, waterleiding, bierslangen, verbanden, luchtkussens, ijszakken, bier- en kogelfiescliringen. Melkkookapparatenlosse flesschen. Pince-nez, lorgnetten, kijkers, bril len volgens recept. Thermometers, voor koorts, brand, minima en maxima hooggradige enz. voor alle lichte en zware vuchten. Schalen, briefwegers, gewichten. Toestellen en alle benoodigdheden, Specialiteit in cartons en papieren, gereedschappen en platen. en schoolpassers. voor onderwijs in natuur-, schei- en werktuigkunde. GROOTE SORTEERING. LAGEPRIJZEN. 7 NIEUWSTRAAT, ’S-GRAVEKHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 246