HUISHOUDELIJK EN HOTELGEBRÜIK. LUXE-ARTIKELEN. Magazijnen van Verzilverde artikelen Wnrtbg. Metaalwaren Fabrik MIELE Co„ Iv HOOGSTRAAT 307. VOOR Pen pAAG VEENESTRAAT 50 pvOTTERDAM., pRONINGEN IIEERESTR A AT E 26. ^Amsterdam, KALVERSTRAAT 35—37-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 247