C. HOYNG. HUISHOUDELIJKE EN LUXE ARTIKELEN. TAFELSERVIEZEN, Grootste Magazijnen van Vaste prijzen a contant zonder korting. Utrecht, Oude Gracht I). 40,41,42. Rotterdam Hoogstraat 268. Groote verscheidenheid in Zendingen zoowel voor het Binnen- als Buitenland, Ned. Oost- en West-Indiën, geschieden onder garantie van gave overkomst, zonder berekening van emballage. WASCHGARNITUREN, Kristallen Serviezen en Pendules. 's-Gravenhage, Spuistraat 20,20a, 22. Groningen Heerenstraat 327.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 248