s -- as- --- XXI Augustus in -K'K Zons- en Maansverduisteringen en Hemelver schijnselen voor het jaar 1892. 26 April. Totale Zonsverduistering, onzichtbaar hier te lande. Zij is zichtbaar op de Westkust vau Zuid-Amerika, in Nieuw Zeeland en in het Zuiden van den Groeten Oceaan. 11 Mei. Gedeeltelijke Maansverduistering, zichtbaar hier te lande. Begin der eclips 9 u. 20 m. ’s av. Midden der eclips 11 u. 13 m. ’s av. Einde der eclips 0 u. 56 m. na midder nacht. Groote der eclips 0.95 van de maansmiddellijn. De Maan komt dien dag te 7 u. 32 m. 's ay. op. Zij is verder zicht baar in Europa, Afrika, Zuid-Amerika, het Westelijk gedeelte van Australië en Azië, in den Ind. en Atl. Oceaan. 20 October. Gedeeltelijke Zonsverduistering, onzichtbaar hier te lande. Zij is zichtbaar in Middel-en Noord-Amerika, behalve in Californiain Groenland, Ijsland en in het Noorden van den Atlantischen Oceaan. 4 November. Totale Maansverduistering, hier te lande ge deeltelijk zichtbaar. Midden der eclips 4 u. 5 m. ’s avonds. Opgang der Maan 4 u. 17 m. ’s av. Ondergang der Zon 4 u. 22 m. ’s av. Einde der totaliteit 4 u. 27 m. ’s av. Einde der eclips 5 u. 40 m. 'sav. Van deze Maaneclips is dus een deel over dag te zien. Zij is verder zichtbaar in het grootste ge deelte van den grooten Oceaan, in Australië. Azië. Europa en Afrika behalve het Noordwestelijk gedeelte. De planeet Venus is van het begin van het jaar tot in het begin van Juli avondster. Als zoodanig is zij den BOen April het verst van de Zon. den 2en Juni het helderst en gaat in het begin van Mei het laatst ondertegen middernacht. Het langst is zij na zonsondergang waar te nemen in April. In het tweede gedeelte van het jaar is zij morgenster. Als zoodanig is zij het helderst den löen Augustus en het verst van do Zon den 19en September. Zij komt het vroegst op in het begin van September, te ruim kwart over een, ’s nachts, en in het laatst van September is zij het langst vóór Zonsop gang te zien. De planeet Mars komt de geheele eerste helft van het jaar eenige uren vóór de zon op. In de tweede helft wordt hare 1 zichtbaarheid beter, totdat zij in het begin van Augustus in i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 24