01 ÏI I II ai I I i I I I i BLOEMISTERIJ. I 1. Waldeck Pyrinontkade 1.1 JJeRMAN yoORHOEVE. re fe ?"WW \z i E ^loeqen-jIZagajij n B E E E 8 <fr ~J 0 WM E» IE 1 I 2<r. J jg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 250