ft S, gfSS---- XXX Voor de Burgemeesters van 17801794, zie jaargang 1891, bl. xxvnivoor die sedert het begin van 1800 lieden de jaargangen 1889 en 1890. bl. xxrx. 1759. Mr. Willem Anthony Pieterson, Mr. Jan Kudde Dedel, Mr. Johan Dierquens. 1760. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Karel do Lille, Mr. Karel de la Bassecour. 1761. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens. Mr. Karel de la Bassecour. 1762. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens, Mr. Johan Patijn. 1763. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Karel de Lille, Mr. Johan Patijn. 1764. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Karel de Lille, Mr. Karel de la Bassecour. 1765. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens. Mr. Karel de la Bassecour. 1766. Mr. Jan Hudde Dedel. Mr. Johan Dierquens, Mr. Johan Patijn. 1767. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Karel de Lille, Mr. Johan Patijn. 1768. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Karel de Lille, Mr. Karel de la Bassecour. 1769. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens, Mr. Karel de la Bassecour. 1770. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens, Mr. Johan Patijn. 1771. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Johan Patijn. Mr.Phi- lippus Matthias Mestre. 1772. Mr. Adriaen van der Goes, Mr. Karel de la Bassecour. Mr. Philippas Matthias Mestre. 1773. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens. Mr. Abra ham van Neck. 1774. Mr. Jan Hudde Dedel, Mr. Johan Dierquens, Mr. Johan Patijn. - Naamlijst der Burgemeesters van s Gravenhage, sedert 1759 tot 1779.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 33