F-- s XXXVI T We ster bacil straat, Politiepost. Witte de Withstr. hoek Van Diemenstraat. no. 2. Van Diemenstr., hoek Van Speijkstraat no. 176. Zoutmanstr., hoek Prins Hendrikplein no. 1. Laan van Meerdervoort no. 84, Diaconessenhuis. Hugo de Grootstraat, hoek Trompstraat no. 328. - - Hoogewal, Politie post. Bazarstraat, hoek Zeestraat no. 72. AlexanderpleinCentraal Commissariaat van P oli ti e.Bonistraat, tuinmuur van gebouw Biouwstraat no.43. - Atjehstr., hoek Bankastraat no. 107.Balistr. no. 88, hoek Laan Copes van Cattenburch.Javastraat, Nassauplein, hoek Nassaulaan no. 23. Frederikstraat, ingang Frederikskazerne. Kanaalstraat, hoek Koninginnegracht no. 15. Mauritskade, ingang Oranjekazerne. Oranjestraat, tuinmuur van gebouw Parkstr. no. 14. Kazernestraat, bureau der Gasfabriek. Jagerstraatje, hoek Vos in ’t Tuintje no. 2. Politiepost Schouwburg. Gemeente-Museum, hoek Tournooiveld. Kneuterdijk, hoekHartogstraatje. Fluweelen Burgwal, hoek Korte Poten no. 62. B e z u i d e n h o u t, P o 1 i t i e p o s t. Bezuidenhout, tegenover Koningin-Emmapark, Villa Sandvliet. Schenkweg, aan een paal tusschen de Ternoot- en deBinckhorststraat. Zwarteweg, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Zwarteweg no. 74, hoek Hekkelaan. Amstelstraat, hoek Maasstraat. Nieuwe Haven, Politiebureau. Gedempte Spui no. 54, hoek Kleine Bagijnestraat. Spuistraat, hoek Passage. Buitenhof, Militaire Hoofdwacht. (De gespatieerde namen wijzen plaatsen aan, waar tevens slangenwagens aanwezig zijn.) GEMEENTEWERK Groenewegje 26. Directeur der GemeentewerkenJ. A. Lindo. Adjnuct-DirecteurJhr. C. D. A. G. Everts. Gemeente-ArchitectP. Tirion. AdministrateurJ. H. Meywert. OPENBARE REINIGING. Kantoor Varkenmarkt 4. 1 Directeur J. Hoogwerf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 39