VERKOOPHUIS. J. W. VOGELS. NIEUWSTRAAT 16. uitsluitend 2e-HANDSMEUBELEN, enz. NIEÜWSTRAAT 16. vaste prijzen - DEN HAAG. Opgericht in 1887. Het eerst opgeriehte, grootste en meest uit gebreide Verkoophuis in DEN HAAG. Inzendingen aan Particulieren, Vrij entrée van 9—4 uur. -K3®E>- -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 3