XXXIX werkdagen geopend van 93 uur en van 68 uur s avonds. Bijkantoor Parkstraat alleen op werkdagen van 94 uur voor postwissels van 93 uur. Geregeld bij de postwet van 15 April 1891. BINNENLAND. Binnenlandsche brieven, briefkaarten en postbladen. Brieven tot 15 gram 5 ct.boven 15 tot 200 gr. 10 et.; boven 200 tot 500 gr. 15 ct. en voorts voor elk meerder ge wicht van 500 gram of gedeelten daarvan, 5 ct. daarboven. Voor een brief binnen den kring van liet post- of hulpkan toor, waar die ter post is bezorgd tot 15 gram 3 ct., boven 15 200 gram 5 cent. Briefkaarten 3 ct.met betaald antwoord 6 ct. Postbladen (formulieren voor schriftelijke mededeelingen, ter sluiting van gegomde randen voorzien) 51/» ct. Beschreven briefkaarten, postbladen en briefomslagen, welke om de een of andere reden niet verzonden worden, kunnen tegen betaling van resp. V-2, */2 en '/4 ct. tegen nieuwe in gewisseld worden. Monsters of stalen van koopwaren. Voor elke 75 gr. of gedeelten daarvan 2*/a et. Maximum gewicht 300 gr. Maximum afmeting 30 centimeters in lengte, hoogte en breedte. Zij mogen geen andere mededeeling be vatten dan den naam en het adres des afzenders, handelsmer ken, nommers en prijzen. Verpakking in omslagen die aan de uiteinden open zijn, ongesloten busjes of zakjes, of zakjes van doorschijnende stof'. Dagbladen en gedrukte stukken. Dag- en weekbladen voor een gewicht niet meer dan 40 gr. (met of zonder bijvoegsels) Va ct. per nommer of exemplaar, boven 40 gr. tot 150 gr. 1 ct. en voorts voor elk meerder gewicht van 50 gr. of gedeelten daarvan ’/a cent. Hetzelfde port in verhouding tot het gewicht, is van toe passing op de bijvoegsels bij afzonderlijke verzending. Boek-, steen- of plaatdrukwerk, autographische. photographi- sche, hectographische afdrukken elk 25 gr. of gedeelten daar van 1 ct., boven 25—50 gr. 2 ctboven 5075 gr. 3 ct., boven 75100 gr. 4 ct., boven 100150 gr. 5 ct., boven --J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 42