F- 2 ZS W --- XLIII C. T c. Voor Oost- en West-Indië Over Marseille, Genua, en Brindisi voor gefrankeerde brieven 15 cent briefkaarten 7 ’/a cent papieren, gedr. stukk., p. 50 gr. 3 ct. Per scheepsgelegenheid „Nederland” of „liotter- damsche Lloyd”: 10 cent. 5 (maar minstens 15 ct.) maar minstens 10 ct. monsters per 50 gram 2 cent 2 cent. (maar minstens 5 cent.) (maar minstens 5 ct.) NB. Ziererderdenliieracliter volgenden staat (pag. XLIV v.v.) Maximum gewicht voor monsters 250 gram. Afmeting hoogstens 20 X10 X 5 cM. Maximum gewicht voor gedrukte stukken 2000 gr.; voor de Nederl. bezittingen in Oost- en West-Indië per Zee post 5 kilogram hoogstens. Invordering van gelden op kwitantiën kan ge schieden naar Duitschland, België, Frankrijk, Algiers en Tunis. Brieven met aangegeven geldswaarde (hoogstens fr. 10.000) kunnen verzonden worden naar de Argentijnsche Republiek, België, Bulgarije, Kameroen, Costa Rica, Denemar ken (met Ijsland, de Faroër en koloniën,) Duitschland (met Helgoland) Egypte, Frankrijk en koloniën, ItaliëLuxemburg, Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije, Portugal (met Madera, de Azorische eilanden en koloniën), Rusland en Finland, San Salvador, Servië, (Spanje met do Balearische- en Canarische eilanden,) Tonkin, Tunis, Turkije. Zweden, Zwitserland. Het te betalen recht voor verzekering der waarde bedraagt voor elke 100 gulden of gedeelten daarvan, herleid naar den maatstaf van 2.0832 franken 1 guldennaar België 2*/a cent, Duitschland' 5 cent, alle andere landen van Europa, be halve Turkije 121/’ ct., Turkije (Oostenrijksche kantoren) 15 cent, Portugeesche koloniën 20 cent, Shanghai 17'/2 cent, alle overige landen 15 cent. Geheele vergoeding voor brieven met aangegeven gelds waarde vergoeding van 50 frs. voor geivone aangeteekendo brieven (behalve voor do Vereenigdo Staten en voor nog enkele i andere overzeesche landen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 47