RIÏ A XLV LANDEN VAN BESTEMMING. 12= 12= 43» 35 25 25 12= 12= 12» 12= 12= 12= 5 5 7= 12= 12= 15 15 25 125 15 10 12= 15 12= 12= 25 12= 25 12= 25 35 12= 12» 25 35 40 25 7= 5 5 5 5 5 5 7= 5 7= 5 5 5 2= 2= 2= 2= 2= 2= 5 2= 3 2 2s 5 2= 2= 5 2= 5 2= 5 7= 2» 2s 5 12= 7= 5 5 5 75 5 7= 5 7= 5 2= 2= 25 2= 2= 25 5 2= 3 2 25 5 2= 2s 5 2= 5 2= 5 75 2s 2 s 5 12= 7s 5 a S S 1? I 5 Curasao Denemarken Duitschland Egypte Engeland Frankrijk Griekenland Guyana (Fransch of Engelsch) Helgoland Indië (Nederl. Oost- en West-) t Indië (per Zeepost) Italië Kaap de Goede Hoop Luxemburg Malta Mexico Montenegro Mozambique New-Foundland Nieuw-Caledonië Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk-Hongarije Oost-Indië (Britsch) Oranje-Vrijstaat (over Engeland) Portugal). Vlissingen) Transvaalsche Republiek (over En geland via de Kaap) Transvaalsche Rep. (via Natal) c •j-) Brieven aan militairen beneden den rang van officier kun nen met 5 cent worden gefrankeerd, mits ze niet zwaarder zijn dan 15 gram en geen „ingesloten brieven” bevatten. - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 15 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 49