J I - - 5 g «2 I 75 5 5 XLVI c LANDEN VAN BESTEMMING. 7s 5 95 25 25 95 5 25 25 5 2= 25 26 75 25 5 5 5 5 75 5 75 5 5 5 25 95 25 2-5 5 23 25 5 25 2= 25 40 25 25 25 125 25 125 125 125 125 25 125 195 25 125 12= 125 75 5 5 5 25 Transvaalsche Bep. (over I’ortug.) Vlissing.) Penang Pern Persie Port-Natal Portugal Rumenië Busland Spanje Singapore, Malakka, Wellesley Tunis, Tripoli Turkije (Europeesch en Aziatisch) Venezuela Ijsland Zweden Zwitserland I 2 T jiii 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 PAKKETDIENST MET HET BUITENLAND. Maximum zwaarte 3 of 5 kilogr.: inlioud hoogstens 20 kuh. decim., langs de resp.. vlakken niet grooter dan 60 centiin. De pakketten mogen niet bevatten: levende dieren, ontplof bare of zelfontbrandende voorwerpen brieven. Zorgvuldige inpak- king en verzegeling met lak of lood voorgeschreven. Op elk pakket moet het adres en bovendien bij ieder een adreskaart en zooveel donaneverklaringen als voor ieder land vereischt. Formulieren voor adreskaarten en donaneverklaringen a '/2 ct. per 2 stuks. Vergoeding voor verloren gaan hoogstens 7.50 of 12.50 Postpakketten kunnen verzonden worden naar alie plaatsen in BelgiëDuitschlandFrankrijk (ook Algiers. Corsica en Tunis), Italië. Noorwegen, Oostenrijk-Hongarije en Zwitserland, naar enkele plaatsen in Turkije, en voor andere hierna ge- 1 noemde landen naar plaatsen waar de pakketdienst is ingesteld. j -K38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 50