I 1,25 f I XLV11I LANDEN VAN BESTEMMING. Fokt. I 1.50 Noorwegen verzending naar hetzelfde Zweden Zwitserland Ned.-Indië zie pag. XL. 1>- 0,75 Tonkin Guadeloupe Martinique Fr. Guyana Réunion Pondichery Griekenland Helgoland (eiland) Indië (Britsch Oost-). Italië met Sicilië en Sardinië. Luxemburg Montenegro Het verschil in vrachtprijs voor verzending naar hetzelfde land wordt, behalve door verschil in gewicht, veroorzaakt door den verzendingsweg. -K3K Portugal Oostenrij k-Hongarije Rumenië Servië Spanje Constantinopel Beyrouth, Candia, Dardanellen, Gallipolie, Jaffa, Mitilene, Rhodus, Salonica, Smirna, Valona en eenige andere plaatsen in Turkije 1,50 „1.75 1.625 1,25 1.37 s 0,75 „1.125 1.125 1,12» 1,50 2,75 „2,- „2- 2,- 2,— 2 - f 1,375 I 1-50 I „0.70 3,10 l 4.35 „1.123 „0,625 I 1,125 0,875 1.125

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 52