A ED' RIJKSTELEGRAAF. SïV- XLIX £3- S TC. CR. FS. Hoofddirecteur J. P. Hofstede. Hoofdinspecteur A. H. van Thiel, "belast met liet rekenplichtig beheer. Hoofdingenieur J. M. Collette, belast met het technisch beheer. ALGEMEENS BEPALINGEN. Duidelijk schrift, aanhalingen, verwijzingen, doorhalingen EO. PP. XP. PR. XD. DP. van D. ST. EP. EP. voor aanteekening.) K3K IV moeten gewaarmerkt zijn. Kunnen worden gesteld in iedere verstaanbare taal, overeengekomen taal of geheimschrift, bij voorkeur echter Nederlandsch, Duitsch, Fransch of Engelsch. Geheimschrift kan slechts uit Arabische letters of cijfers bestaan. Voor verschillende aanwijzingen kan men gebruik maken de volgende verkortingen ri (2 maal gewoon teleg, binnenland. Dnngendtelegram 13 bnitellland, Betaald Dienstelegram. Betaald antwoord. Geldt voor den prijs van 10 woorden. Bij meer woorden zet men EP. (aantal woorden.) RPD. Dringend antwoord betaald. Collationeering betaald. (Ter meerdere zekerheid voor de juiste overseining. Kost ’/4 gedeelte van een gewoon telegram.) Kennisgeving van ontvang betaald. Kost den prijs voor 10 woorden. Naseinen. Iedere naseining wordt den geadresseerde in rekening gebracht als gewoon telegram. Open bestellen. Post betaald. Bode betaald. Post aangeteekend. (10 ets. Bode borg gesteld. Bestelgeld betaald. (Bij enkele spoorwegkantoren, en dan 25 cents bij vooruitbetaling.) Estafette betaald. Estafette borg gesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 53