I TARIEF VAN HET ZEGEL. LV n 5, Australië. Via Gradisca, Dulcigno of Pristina. Groot Registerpapier Registerpapier Gewoon papier Half vel gewoon papier Formaatzegel met 50 opc. 1.50. 1.12’/2. 0.75. 0.37’/». Prine. f 1— 0.75 0.50 0.25 per woord. NZ. Wallisf 2.48. Tasmania2.78. N. Zeeland„6.10. Queensland5.63. Victoria2,43. West-Australië2.38. Zuid-Australië2.38. Aziatisch Rusland ten westen van Werknéoudinsk per woord 0.90 (D). ten oosten van Werknéoudinsk per woord ƒ1.47 (D). Bokhara per woord 1.05. Telegraphische Postwissels. kunnen in Nederland tot hoogstens 500 worden verzonden naar plaatsen waar nevens een postkantoor ook een Rijks telegraaf kantoor bestaat. Behalve het recht van 5 ets voor elke f 12.50, komen hierbij de kosten van het telegram, dat desgevorderd als dringend kan behandeld worden en waarvoor ook kennisgeving van ontvang kan worden gevorderd (CR.) en bode-bezorging geschieden kan. Ook kunnen telegr. postwissels worden verzonden naar alle kantoren in België, Denemarken (uitgezonderd Ijsland en de Faroër), Duitschland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Zwit serland, alsmede naar sommige kantoren in Luxemburg en Oostenrijk-Hongarije, naar Lissabon en Oporto (Portugal) en naar AÏexandrië, Cairo, Ismaïla, Port-Said on Suez (Egypte). De internationale postwissels tot hoogstens 500 francs of daarmede overeenstemmend bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 59