52 LVI Verhuring KOST van on- roer. goed. 1 Maand 13 M. Princ. 55 5’ Beleening' of inpandgeving, enz. Meer dan 3 Maand. Met 50 opcenten. 0.37’/s 0.75 1.12'/2 1.50 1.87 'a f 0.05. 0.10. 0.15. 0.20. 0.25. 0.50. 0.75. 1— - f 5000 10000 15000 20000 vrij f 0.25 0.50 0.75 1 i.25 f 1250 2500 3750 5000 Requesten, declaration, enz Klein papier0.15 0.221/2- Kwitantiën boven f 10.0.05 zonder opc. Onderhandsohe akte van f 2500 5000 7500 10000 een zegelrecht van */2 Wissels tot van f 100 tot 200 300 400 500 1000 1500 50 100 200 300 400 500 Princ. met 50 opc. T 0.15 „0.22>/3. n i k n on 11 Handelspapier. Wissels binnen het Rijk betaalbaar, zijn onderworpen aan jo, vrij van opcenten, als volgt: 100 -- 2C0 300 400 500 1000 1500 2000 Voor elke f 500 of minder boven 2000, tot ƒ10000, 25 ets. meer. 1000 1C000,50 ets. meer. Wissels buiten het Rijk betaalbaar, en het zoogenaamd kort- papier (handelspapier op hoogstens 3 dagen zicht of 8 dagen dato) binnenslands betaalbaar, zijn slechts onderworpen aan een vast zegelrecht van 5 cent.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 60