TARIEF van de ’s Gravenhaagsche Zwem- en Badinrichting, Mauritskade. LIX Zwembassin. f 10.— 8.— 12.50 55 ZWEMONDERWIJS. 9.— 55 55 55 55 55 V >5 55 55 55 55 55 55 - 52.50 - 24.50 -10.50 ƒ0.30 „2— 4— WINTERABONNEMENT. Ie 2e 3e 4e - 225— - 105— - 45.— - 7.50 - 3.50 - 1-50 Geldig van 1 Nov. tot 31 Maart. Een persoon. Leden uit hetzelfde gezin, 1c lid 2e lid 3e en volgende leden ieder Een persoon 1 .eden uit hetzelfde gezin, le lid 2e lid 3e en volgende leden ieder 10.- 55 - 55 55 11— 10— 20— 15— 1 Badkaart 10 Badkaarten 20 Badkaarten ABONNEMENT. Geldig voor één jaar. 10— ZOMERABONNEMENT. Geldig van 1 Mei tot 30 Sept. Een persoon Leden, uit hetzelfde gezin, lelid 2e lid 3c en volgende leden ieder Voor personen, die korter dan een jaar hunne woonplaats binnen de Gemeente hebben of elders wonen kl. ƒ10.p. dag, ƒ70.p. week, ƒ300.- over 30 dagen. 55 55 55 Een persoon 6. Leden uit hetzelfde gezin, ieder 5. Als leden van hetzelfde gezin worden beschouwd de ouders en de inwonende kinderen tot den leeftijd van 18 jaar, alsmede de bij een onderwijzer inwonende kostleerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 63