9 fe- LX Kuipbaden. S. De inrichting is geopend Des daags 1 Van 1 April tot 30 September: van dos voormiddags 7 ure, ƒ0.50 0.50 en geeft recht tot het gebruik Het abonnement is persoonlijk van het bad éénmaal per dag. Behalve bij het abonnement is onder de prijzen het gebruik van twee handdoeken begrepenonder die voor Douche- en Stoombaden bovendien een badlaken. Geabonneerden zijn gehouden eigen handdoeken te hebben, of kunnen die der inrichting gebruiken tegen betaling van 5 per jaar en ƒ2.50 per zomer- of winterabonnement. Gebruik van meer dan twee handdoeken ƒ0.05 per stuk, van een zwembroek ƒ0.05, van een badcostuum ƒ0.10. van een badkap ƒ0.05, van een badlaken ƒ0.10, verwarming van badgoed ƒ0.10. zemelen ƒ0.40. zout per kilo 0.20. soda por kilo 0,10, zeep per stuk ƒ0.05 en moederloog per liter./0.50. Bovenstaande artikelen worden tegen regn aan het bureau betaald. 1 Badkaart0.50 1 Badkaart voor kinderen 0.25 10 Badkaarten4. 20 Badkaarten8. Als kinderen worden beschouwd zij, die den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben. De baden kunnen des verkiezen de genomen worden met stort baden, zonder bijbetaling. Moederloogbaden. 1 Badkaart Moederloog per liter Douche-baden. 1 Badkaart 0.75. 10 Badkaarten f 6. Abonnement, geldig voor 1jaar. een persoon 40. Abonnement, geldig voor 3 maanden, een persoon 25. Stoombaden. 1 Badkaart 1.25. 10 Badkaarten 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 64