A Stooinbooten op: A en LXII Delft. Woensdagmorgen. Culemborg, uur en Donder- Arnhem, Wageningen, Rhenen, Schoonhoven, enz. Maandagmiddag 12 dagavond 8 uur. Breda en Oudenhosch. Vrijdag voorin. 9 uur. Doesburg. Deventer, Zutphen, Zwolle, enz. Maandag middag 12 uur. Dordrecht. Nijmegen. Tiel. Zalt-Bommel. Donderdag avond 8 uur. sHertogenbosch.Gorinchem.Dortrecht, Schiedam J. C. de Munek Jr. Spui 233. Dagelijks nam. half 3 (be- 1 halve Zondag.) Leidschendam. W. van der Kam. Maandag 1 uur van het Zieken. Loosduinen, Monster, s Gravenzande, Hondshol- redijk en Poeldijk. Koffiehuis De Vink, Loosduiiïsche weg. Maandag en Vrijdag, nam. 2 uur. Maaslandsluis. H. v. d. Marei, Spui, Maandagmiddag. Rotterdam. D. Hoogenraad, Amst. Veerkade 28. Dagelijks nam. 3 uur, (heli. Zondag). C. van der Kwast en A. van Weeghel, Dunne Bierkade. Dagelijks nam. 5 uur (beh. Zondag.) Schiedam. J. Frijlink, Lage Nieuwstraat 11. Maandag en Donderdag nam. 1 uur van de Bierkade. W.Spruijtenhurg, Amst. Veerkade 29. Vrijdag voorm. 5 uur. Utrecht. G. Tetenburg, Amst. Veerkade 20. Dinsdag, Don derdag, .Zaterdag nam. 3 uur. Vlaardingen. De Willigen, Verscht or en Van Zevener (bij weekbeurt). Maandag 12 uur van het Zieken. Voorburg. Maandag en Vrijdag 1 uur van het Zieken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 66