A BEZIENSWAARDIGHEDEN. LX1V Lange Voorhout. Koninklijke Bibliotheek, Voor iedereen dagelijks geopend, gedurende de maanden December en Januari van 103 uur, de overige maanden tot 4 ure, met uitzondering van Zon- on Feestdagen. Aanvragen om boeken en handschriften ter lezing te be komen, behooren te worden gedaan aan een der in de leeszaal aanwezige ambtenaren. Kabinet van penningen en gegraveerde steenen. is voor het publiek geopend Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10 tot 4 uur. Toegang kosteloos. Particulier Kabinet van Schilderijen van wijlen don Heer Baron Steengracht. Lange V ij v e r b o r g 3. Dagelijks geopend, in de Zomermaanden van 104 uur Wintermaanden van 24 uur. Kon. Kabinet van Schilderijen. (Mauritshuis.) Korte V ij v o r b e r g 29. Da^gelijksch geopend, van 1 April tot 1 November van 10 as-«e 3 jaar niets. Zijn er echter verschillende kinderen onder de 3 jaar bij ééno familie, dan heeft slechts één kind vrijdom van passage; voor elk der overige is het vierde eener plaats verschuldigd. Het bedrag der passage moet bij het bespreken der plaatsen ■worden voldaan. Do afvaarten van Marseille naar Singapore en Batavia vinden des Zondags om de 14 dagen on naar Samarang des Zondags om de 4 weken plaats. Bij aankomst te Singapore wordt de reis naar Batavia en Samarang met eene correspondeerende mailboot der Messageries omniddellijk voortgezet. -<33 Kinderen van 3 tot 10 jaar betalen de helft, die onder de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 68