g3-Kg to-,10 LXV van V Kon. Zoöl. Bot. Genootschap. De jaarlijksche contributie bedraagt voor een gewoon lid 25.— voor een lid-aandeelhouder 21.voor zoons van leden (van 18—23 jaar) f 12.50. (Voor nieuwe leden f 0.50 bovendien voor het onder steuningsfonds.) (Ballotage.) i i tot 4 uur. Op Zon- en Feestdagen van 12V2 tot 4 uur. Van T 1 November tot 1 April van 10 tot 3 uur. Op Zon- en Feest dagen van 12'/o tot 3 uur. Toegang kosteloos. Gemeente-Museum. Korte V ij v e r b e r g. Geopend gedurende de maanden Oct Maart van 10— 3 uur. Gedurende de overige maanden van 10—4 uur. Op Zon- en Feestdagen van 1 tot sluitingsuur. Toegang kosteloos. Museum van Straf- en Folterwerktuigen. (Gevangenp oort.) Op Werkdagen geopend van 104 uur. Op Zon- en Feest dagen van half 14 uur. Toegang kosteloos. Museum Meermanno Westreenianum. Prinsessegracht 30. (Boeken, Handschriften, Platen, Kaarten, Penningen, Munten, enz.) Geopend den eersten en derden Donderdag van elke maand van 103 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar Lange Voorhout 34 of aan het Museum zelf. Museum van Kunstnijverheid. Prinsessegracht 3. Geopend Woensdag van 124 uren a 50 ets. Zon- en Feestdagen van 124 uren, kosteloos. Kon. Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. He er en gr a c h t. De bibliotheken zijn alleen geopend op werkdagen 12—4 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1892 | | pagina 69